Anamenü

Şartlı Sağlık ve Şartlı Eğitim Yardımı
 

1-Şartlı Sağlık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Gebelik Yardımı Nedir?


Şartlı Nakit Transferi(ŞNT), yoksulluk nedeniyle okul çağındaki çocuklarını okula gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan ailelere çocukların okula devam etmeleri şartıyla; 0–6 yaş arasında olan okul öncesi çocuklarını düzenli sağlık kontrollerine götüremeyen ailelere ise çocuklarını düzenli sağlık kontrolüne götürmeleri şartlarıyla ekonomik destek vermek üzere düzenli nakdi yardım yapılarak yürütülen bir sosyal yardım programıdır.


1.1. ŞNT’nin Hedef Kitlesi Kimlerdir?


Şartlı Nakit Transferi uygulamasının temel hedef kitlesi; ekonomik güçlükler nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da düzenli sağlık kontrollerini yerine getiremeyen herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olmayan ve düzenli geliri olmayan nüfusun en yoksul kesimidir.
1.2.ŞNT Yardımına Kimler Başvurabilir?

  • ŞNT Eğitim Yardımı için: İlkokul, orta okul veya lisede eğitim gören çocuğa sahip olan ve kendisi ile eşi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına tabi olmayan kişiler,
  • ŞNT Sağlık Yardımı için: 0-6 yaş arasında çocuğa sahip olan ve kendisi ile eşi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına tabi olmayan kişiler,

başvuruda bulunabilirler.


1.3. ŞNT Başvuruları Nereye Yapılır?


ŞNT başvuruları uygulama devam ettiği sürece sürekli olarak, kişinin ikamet ettiği yerde; İllerde Valilik, İlçelerde ise Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır.


1.4. ŞNT Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?


1) ŞNT Başvuru Formu (İl/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından temin edilecek),
2) İkametgâh belgesi,
3) Başvuru sahibinin, evli ise eşinin ve çocuklarının T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopileri,
4) Boşanmış durumda bulunanlar için boşanma ilamı,
5) Öğrenci belgesi ( İlköğretim ve Lisede eğitim gören çocuklar için),
6) Vakıf tarafından istenebilecek diğer ek belgeler (vasilik belgesi vb)


1.5. ŞNT’ye Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

  • Kendisi ve/veya eşi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına tabi olan kişilerin sosyal güvenlik durumları SYD Vakıflarınca tespit edilmekte ve başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.
  • Başvuru formunda verilen tüm bilgiler kesinlikle doğru olmalıdır. Bu bilgiler başvuruyla birlikte başvuran kişinin imzaladığı “Şartlı Nakit Transferi Sözleşmesi” ile garanti altına alınmakta ve bilgilerin doğru olup olmadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da araştırılmaktadır.
  • İlköğretim veya lisede eğitim gören çocuğa ve 0–6 yaş arasında çocuğa sahip olmayan kişiler ŞNT eğitim ve sağlık yardımı için başvuruda bulunmamalıdır.

1.6. ŞNT’de Başvurular Nasıl Değerlendirilir ve Haksahipleri Nasıl Belirlenir?


ŞNT Başvuru Formu’ndaki bilgiler vakıf görevlilerince bilgisayar programına kaydedilir. Bilgisayar programına girilen başvurular merkezde bilgisayar ortamında değerlendirilir. Başvuran kişiden alınan bilgi/belgeler incelenir. Bilgisayar ortamında yapılan değerlendirme sonucunda maddi durumu bu yardımı almaya uygun kişiler tespit edilerek, hak sahibi adayı olarak belirlenir. Belirlenen kişilerin vakıf tarafından durumları kontrol edilir gerçek ihtiyaç sahibi olduğunun vakıfça da tespit edilmesi halinde hak sahibi olunur.


2- ŞNT’de Aylık Ödeme Miktarları Ne Kadardır ve Ödemeler Nasıl Hesaplanmaktadır?


ŞNT sisteminde hak sahiplerine yapılan aylık ödemeler çocuk sayısına, cinsiyetine, yaşına ve okul kademesine (ilköğretim/lise) göre bilgisayar ortamında hesaplanmaktadır.


 ŞNT ödemeleri şu şekilde gerçekleşecektir:
ŞNT Eğitim Yardımları için: Çocukların düzenli olarak okula devam etmeleri şartıyla 1 yıl içersinde toplam 9 aylık olmak üzere yaz ayları hariç 2 ayda bir:

İlkokula ve ortaokula (1.-8. sınıf arası) devam eden; ERKEK çocukları için aylık 30 TLKIZ çocukları için aylık 35 TL,


Liseye (9.-12. sınıf arası) devam eden; ERKEK çocukları için aylık 45 TLKIZ çocukları için aylık 55 TL

GEBELİK YARDIMI: 30 TL,

DOĞUM YARDIMI: 70 TL.


ŞNT Sağlık Yardımları için: 0–6 Yaş arası ERKEK ve KIZ çocukları için sağlık kontrollerinin yaptırılmasından sonraki ödeme döneminde olmak üzere aylık 30 TL’dir.


2.1.ŞNT Haksahibi Ödemeleri Hangi Koşullarda Devam Eder?


Başvuruda bulunan kişilerden, ŞNT yardımını almaya hak kazananların ödemeleri aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde devam eder.
ŞNT Eğitim Yardımı İçin

  • İlköğretim 1.sınıf ile Lise son sınıf arasında okula giden çocukların, iki ay arka arkaya 4 gün ve üzeri (okulun açık olduğu gün sayısı üzerinden %20 ve fazlası gün) devamsızlık sınırını aşmayacak şekilde eğitimlerine devam etmeleri,

ŞNT Sağlık Yardımı İçin

    • ŞNT Sağlık yardımı aşı parası değildir. Bu yardımın düzenli bir şekilde alınabilmesi için 0–6 yaş grubu çocukların sağlık ocaklarına sadece aşı için değil, bazı hastalıkların önceden tespit edilmesi için yapılan sağlık kontrolleri için de götürülmeleri gerekmektedir.
 
 
 
Telif Hakkı © 2017 ÇERMİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU/GPL lisansı ile dağıtılan bir Özgür Yazılımdır.